Přednost na křižovatce: Jak se správně zachovat?

Přednost na křižovatce: Jak se správně zachovat?

Vítejte u našeho článku o jedné z klíčových schopností každého řidiče – přednosti na křižovatce. Nevhodné či chybné rozhodnutí může vést k nebezpečným situacím, a proto je důležité znát a dodržovat pravidla silničního provozu. Pokud si nejste jisti, jak se správně zachovat na křižovatce, tento průvodce vám poskytne všechny potřebné informace k bezpečnému a sebejistému řízení. Pojďme se společně podívat na to, jak na to.

Rozpoznání hlavních situací na křižovatkách

Na křižovatkách se setkáváme s různými situacemi, které je nutné umět rozpoznat a správně na ně reagovat. **Existují několik klíčových momentů**, kterým bychom měli věnovat zvýšenou pozornost:

 • Znákaz stůj a dej přednost v jízdě: Pokud na křižovatce vidíte stopku nebo značku „Dej přednost v jízdě“, je nezbytné zastavit a dát přednost všem vozidlům na hlavní silnici.
 • Semafory: K semaforům přistupujte s opatrností a respektujte jejich signály. Červená znamená zastavit, oranžová signalizuje přípravu k zastavení nebo projíždění, pokud už není možné bezpečně zastavit, a zelená povoluje jízdu.
 • Kruhové objezdy: U kruhových objezdů platí pravidlo, že vozidla již nacházející se na kruhu mají přednost před těmi, kteří na kruh teprve vjíždějí.
 • Křižovatka bez značení: V případě, že se nacházíte na neoznačené křižovatce, je důležité si uvědomit, že přednost má zprava. Vždy dávejte přednost vozidlům přibližujícím se z vaší pravé strany.

Pro usnadnění rozhodování v komplikovanějších situacích může pomoci následující tabulka:

Typ křižovatky Pravidlo přednosti
Značka „Dej přednost“ Dát přednost vozidlům na hlavní silnici
Křižovatka řízená semafory Řídit se semafory
Kruhové objezdy Vozidla na kruhu mají přednost
Neoznačená křižovatka Přednost má vozidlo zprava

Pravidla pro dávání přednosti zprava

Pravidla pro dávání přednosti zprava

Dávání přednosti zprava je základním pravidlem silničního provozu, které se využívá v případech, kdy není přednost jasně vyznačena dopravními značkami. Toto pravidlo se aplikuje zejména na neřízených křižovatkách, kde není žádná značka ani semafor, které by jasně určovaly, kdo má přednost.

 • **Přednost má vozidlo přijíždějící zprava** – v případě, že přijíždíte ke křižovatce bez jasně označené přednosti, měli byste dát přednost všem vozidlům, která přijíždějí zprava.
 • **Otočení v protisměru** – i pokud se otáčíte v protisměru, musíte dát přednost vozidlům, která se blíží zprava.
 • **Důraz na pozornost** – vždy se dvakrát ujistěte, než vjedete do křižovatky, a buďte připraveni zabrzdit, pokud si nejste jisti, kdo má přednost.

Situace Akce
Přijíždíte ke křižovatce Dejte přednost vozidlům z prava
Otáčíte se v protisměru Přesvědčte se o vozidlech zprava
Není jasně vidět Brzďte a kontrolujte situaci

Značky a signály: Jak je správně číst a reagovat

Značky a signály: Jak je správně číst a reagovat

Správné čtení a reakce na dopravní značky a signály je pro bezpečnost silničního provozu zásadní. Znáte například význam všech těchto značek?

 • Dopravní značky „Přednost v jízdě“: Tyto značky určují, kdo má přednost. Jejich správné pochopení zabrání nehodám a zmatkům na křižovatkách.
 • Semafory: Známy jsou tři základní barvy – červená, oranžová, a zelená. Každá z těchto barev má jasně určený význam a postup.

Značka Význam
Přednost v jízdě Přednost v jízdě hlavní silnice
Stůj, dej přednost v jízdě Zastaví a dej přednost

Abyste se vyhnuli nepříjemným situacím, vždy dodržujte pravidla. Pokud například vidíte značku „Stůj, dej přednost v jízdě“, je nutné zcela zastavit a ujistit se, že z vedlejší vozovky nejede žádné vozidlo. Pamatujte, že v klíčových okamžicích je lepší zpomalit a být ostražití.

Kdy a jak přednost vůbec neplatí

Kdy a jak přednost vůbec neplatí

Existují situace, kdy přednost v jízdě na křižovatce vůbec neplatí. Jsou to výjimečné momenty, kdy běžná pravidla silničního provozu jsou dočasně pozastavena, aby bylo zajištěno bezpečí všech účastníků. Mezi tyto situace patří zejména následující:

 • Návěstí policisty – Pokud se na místě nachází dopravní policista, jeho pokyny mají přednost před veškerými dopravními značkami a světelnými signály.
 • Průjezd vozidel s přednostním právem jízdy – Sanitky, hasiči či policejní vozidla s puštěnou sirénou a majáčky mají vždy přednost, i když by za normálních okolností měli dát přednost jinému vozidlu.
 • Stavba nebo údržba komunikace – Při opravách silnic může být provoz řízen dočasnými značkami nebo světelnými signály, které mají přednost před stálou dopravní úpravou.

Situace Přednost neplatí
Dopravní policista Řídí provoz pokyny
Vozidla s přednostním právem Sanitky, hasiči, policie
Stavba a údržba Dočasné značky/signály

Praktické tipy pro bezpečné projíždění křižovatek

Praktické tipy pro bezpečné projíždění křižovatek

Při projíždění křižovatek, ať už řízených světelnou signalizací nebo značkami, je důležité věnovat pozornost několika klíčovým zásadám, které vám pomohou bezpečně projít každou situací.

**Praktické rady:**

 • Pozor na značení: Vždy sledujte dopravní značky a signalizaci. Především dejte pozor na značky „Dej přednost v jízdě“ a „Stop“, které určují přednost na křižovatce.
 • Kontrola situace: Před vjezdem do křižovatky se přesvědčte, že máte jasno o pohybu ostatních vozidel. Několikrát se rozhlédněte vlevo, vpravo a vpřed.
 • Oči na stopce: U značky „Stop“ vždy úplně zastavte vozidlo, i když se zdá, že nikdo nepřijíždí. Může se objevit cyklista nebo chodec, kterého jste neviděli.

**Významné situace a jejich řešení:**

Situace Akce
Blížící se vozidlo zleva Dejte přednost, pokud nemáte přednostní značku nebo světelnou signalizaci
Kolona v protisměru Nespěchejte na odbočování, čekejte na volný pruh
Signalizace červenou Zastavte a čekejte na zelenou, i když se křižovatka zdá prázdná

Dodržováním těchto jednoduchých rad si nejenom ušetříte mnoho potenciálních problémů, ale především zvýšíte bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

Závěrečné poznámky

Znalost správného chování na křižovatkách je klíčem k bezpečnosti nás všech. Přednost na křižovatce by měla být vždy respektována, aby se předešlo nehodám a zbytečným konfliktům. Doufáme, že tento článek vám poskytl jasné a snadno pochopitelné informace, které zvýší vaši sebejistotu za volantem. Nezapomeňte, že každá správně poskytnutá přednost může zachránit život. Buďte ohleduplní řidiči a šiřme společně kulturu bezpečné jízdy.
Přednost na křižovatce: Jak se správně zachovat?

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *