Technická prohlídka vozidla: Co všechno zahrnuje?

Technická prohlídka vozidla: Co všechno zahrnuje?

Plánujete technickou prohlídku vozidla, ale nejste si jisti, co všechno tento proces obnáší? Připravili jsme pro vás podrobný přehled, který vás provede jednotlivými kroky a požadavky této důležité kontroly. Přečtěte si dále a zjistěte, jak zabezpečit, aby vaše auto splňovalo všechny potřebné normy a bylo připraveno na další cestu.
Povinné součásti technické prohlídky

Povinné součásti technické prohlídky

Technická prohlídka vozidla je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti vašeho automobilu. Během této prohlídky se kontroluje celá řada komponentů a systémů. Mezi povinné součásti, které musí být při technické prohlídce zkontrolovány, patří:

 • Světelná zařízení: Kontroluje se funkčnost předních a zadních světel, směrových světel a brzdových světel.
 • Brzdový systém: Prohlédne se stav brzdových destiček, kotoučů a účinnost brzdového systému.
 • Pneumatiky a podvozek: Kontrola hloubky vzorku pneumatik a celkového stavu podvozku včetně závěsů a tlumičů.
 • Výfukový systém: Je hodnocena úroveň emisí a těsnost výfukového systému.
 • Řízení a geometrie kol: Kontrola funkce řízení a přesnosti geometrie kol, což má přímý vliv na jízdní vlastnosti vozidla.

Komponent Kontrolovaný aspekt
Světelná zařízení Funkčnost
Brzdový systém Účinnost a stav
Pneumatiky Hloubka vzorku
Výfukový systém Úroveň emisí
Řízení Přesnost geometrie kol

Kontrola motoru a emisí

Kontrola motoru a emisí

Během technické prohlídky je klíčové prověření motoru a emisního systému vozidla. Tento proces se zaměřuje na **efektivitu, výkon a dodržování emisních norem**, aby bylo zajištěno, že vozidlo nepřekračuje povolené hodnoty vypouštěných škodlivin do ovzduší.

 • **Kontrola emisí:** zhodnocení výfukových plynů, jejich chemického složení a hladiny.
 • **Kontrola motoru:** ověření správné funkčnosti všech součástí, jako jsou například vstřikovače paliva, zapalování a chladicí systém.

Kontrolní Položka Popis
Výfukové plyny Změření množství CO2, NOx a dalších složek
Vstřikovače paliva Ověření správné dávky a rozptylu paliva
Zapalování Kontrola funční zapalovací svíčky a cívky
Chladicí systém Prověření efektivního ochlazování motoru

Správná kontrola těchto systémů nejenom zvyšuje výkon vozidla, ale také dlouhodobě přispívá ke snížení znečištění ovzduší. Dodržování platných emisních norem je nejen povinností, ale také odpovědností každého řidiče.

Stav brzdového systému

Stav brzdového systému

Brzdový systém je jedním z klíčových prvků bezpečnosti každého vozidla. Při technické prohlídce je proto nezbytné, aby byl důkladně zkontrolován a testován. Kontrola zahrnuje několik kritických oblastí:

 • Kotouče a destičky: Ověřuje se jejich opotřebení a tloušťka. V případě potřeby se doporučuje výměna, aby byla zajištěna maximální účinnost brzd.
 • Brzdová kapalina: Kontroluje se její hladina a stav. Pokud je kapalina příliš stará nebo znečištěná, mění se za novou.
 • Brzdové potrubí: Inspekce potrubí se zaměřuje na případná poškození nebo úniky, které by mohly ohrozit funkčnost celého systému.

Kontrolní bod Stav
Kotouče a destičky Opotřebení, tloušťka
Brzdová kapalina Hladina, stáří, čistota
Brzdové potrubí Poškození, úniky

Díky těmto krokům je zajištěno, že váš brzdový systém bude fungovat optimálně a poskytne vám potřebnou jistotu při každodenním používání vozidla.

Prohlídka řízení a zavěšení kol

Prohlídka řízení a zavěšení kol

Prohlídka systému řízení a zavěšení kol je jednou z klíčových součástí technické prohlídky vozidla. Během této části kontroly se mechanik soustředí na několik klíčových faktorů, které ovlivňují nejen jízdní komfort, ale hlavně bezpečnost na silnici.

 • Kotouče a brzdové třmeny – Kontrola opotřebení a případné poškození, které by mohlo ovlivnit brzdný účinek.
 • Pružiny a tlumiče – Hodnocení funkčnosti a zda není viditelné mechanické poškození nebo únik kapaliny.
 • Řídící mechanismus – Kontrola volného pohybu volantu a celkového stavu řídícího ústrojí.
 • Kulové čepy a silentbloky – Zajištění, že nejsou nadměrně opotřebené nebo poškozené.

Kontrolovaný prvek Co se kontroluje
Řízení Přesnost a volný pohyb
Zavěšení kol Stav pružin a tlumičů
Brzdy Opotřebení kotoučů a třmenů

Hodnocení elektroinstalace vozidla

Hodnocení elektroinstalace vozidla

Hodnocení elektroinstalace je klíčovou částí technické prohlídky vozidla, protože selhání elektrických systémů může mít vážné následky. Odborníci vyhodnocují různé komponenty, aby zajistili, že všechny elektrické části vašeho vozu fungují správně a bezpečně. Předmětem hodnocení jsou zejména:

 • Pojistkové skříně – kontrola stavu pojistek a jejich správné stavování.
 • Akumulátor – zkouška kapacity a možného poškození.
 • Alternátor a startér – ověření funkčnosti a dobíjecí schopnosti.
 • Osvětlení – kontrola všech vnějších i vnitřních světel.
 • Elektronické ovladače – ověření správné funkce ovládacích jednotek.

Komponenta Kontrolovaný aspekt Význam
Pojistkové skříně Pojistky, spoje Předcházení výpadkům
Akumulátor Kapacita, stav Spolehlivost startu vozu
Alternátor Dobíjení, výkon Nepřetržitý provoz systému
Osvětlení Světla, žárovky Viditelnost a bezpečnost
Elekt. ovladače Správná funkčnost Kontrola a řízení vozu

Revize osvětlení a signalizace

Revize osvětlení a signalizace

Technická prohlídka vozidla zahrnuje pečlivou kontrolu osvětlení a signalizace. Je důležité zajistit, aby všechny světelné a signalizační prvky na vozidle byly plně funkční a splňovaly požadované normy. **Výhradní pozornost** je věnována následujícím položkám:

 • **Hlavní světlomety**: Kontrola správného seřízení a intenzity světla.
 • **Ukazatele směru**: Zajištění, že všechny směrové světla fungují synchronně a bez prodlevy.
 • **Brzdová světla**: Prověrka rychlé a správné reakce na stisk brzdového pedálu.
 • **Zadní světla**: Ověření jejich viditelnosti a správného fungování.
 • **Světla pro denní svícení**: Kontrola správné funkčnosti a viditelnosti za různých světelných podmínek.
 • **Mlhová světla**: Zajištění, že světla pro mlhu jsou řádně funkční a správně seřízená.

Kontrola Popis
Hlavní světlomety Seřízení, intenzita světla
Ukazatele směru Bezpečnostní synchronizace
Brzdová světla Rychlá reakce
Zadní světla Viditelnost
Světla pro denní svícení Funkčnost a viditelnost
Mlhová světla Seřízení, funkčnost

Posouzení karoserie a podvozku

Posouzení karoserie a podvozku

Posouzení **karoserie** a **podvozku** je jedním z klíčových kroků při technické prohlídce vozidla. Tento proces zahrnuje důkladnou vizuální kontrolu, stejně jako funkční ověření různých komponent vozidla. Technici věnují zvláštní pozornost následujícím bodům:

 • Vyhledávání korozí na karoserii, zejména na citlivých místech jako jsou prahy, blatníky a podlaha.
 • Kontrola stavu laku a úpravy karoserie včetně opravy drobných vad.
 • Ověření správného seřízení a upevnění **předních** a **zadních náprav**, což zajišťuje bezproblémovou jízdu a bezpečnost.
 • Kontrola tlumičů, pružin, ramen a dalších dílů podvozku a jejich případná výměna nebo oprava.

Část Kontrolované prvky
Karoserie Koroze, lak, viditelné vady
Podvozek Nápravy, tlumiče, pružiny

Výsledkem tohoto kroku je podrobný přehled o **stavu vozidla**, který napomáhá majitelům rozhodnout se pro případné opravy a údržbu. Zajištění dobrého stavu karoserie a podvozku představuje základ pro dlouhodobou bezpečnost a spolehlivost vozidla.

Závěrečné poznámky

Technická prohlídka vozidla je klíčovým aspektem bezpečnosti na našich silnicích, zahrnujícím důkladnou kontrolu klíčových systémů jako jsou brzdy, osvětlení, pneumatiky a výfukové emise. Cílem je zajistit, aby každé vozidlo splňovalo přísné bezpečnostní standardy a přispívalo k ochraně všech účastníků silničního provozu. Jako zodpovědní řidiči bychom neměli podceňovat význam této kontroly, ale spíše ji vnímat jako zásadní krok k udržení našich vozidel v optimálním stavu. Nyní, když máte ucelený přehled o tom, co technická prohlídka vozidla obnáší, je ten správný čas zkontrolovat termín vaší další prohlídky a zajistit, že vaše vozidlo bude i nadále bezpečné a řádně udržované.
Technická prohlídka vozidla: Co všechno zahrnuje?

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *