Stěrače Ford Focus 2005: Průvodce výběrem správné velikosti

Stěrače Ford Focus 2005: Průvodce výběrem správné velikosti

Představte si,⁤ že⁤ jedete po ‍silnici‌ během​ prudkého deště a ⁢vaše stěrače ⁢nejsou ⁢schopny udržet čelní⁣ sklo čisté.‌ Tento scénář ⁤může být nejen ⁣frustrující, ‍ale i nebezpečný. Pro majitele Fordu Focus‍ 2005 je důležité mít správně ‍velké stěrače pro zajištění ⁢maximální viditelnosti⁣ a⁢ bezpečnosti. V tomto průvodci se​ zaměříme⁤ na to, jak ‌vybrat ty správné⁣ stěrače pro ‌váš vůz, ‌a ⁢poskytneme vám všechny potřebné informace pro bezproblémový ‌nákup.
Rozměry stěračů pro Ford Focus 2005

Rozměry ⁢stěračů pro Ford ​Focus 2005

Při výběru správných ‍stěračů pro ⁤váš⁣ Ford Focus ⁤2005​ je důležité znát ⁢přesné‌ rozměry, aby se zajistila optimální‍ funkce a⁣ bezpečnost během jízdy. To ⁣se týká ⁤hlavně předních ⁣i zadních stěračů, které mají specifické rozměry. Níže ⁢uvádíme podrobnosti‌ o doporučených‍ velikostech:

 • Přední stěrače: 22 palců (560 mm) ‌na ‌straně řidiče a ⁤19 palců (480 ​mm) na straně ⁤spolujezdce
 • Zadní ‌stěrač: 10‍ palců (250 mm)

Pro ⁣lepší přehlednost si‌ můžete ‍prohlédnout tabulku⁢ s rozměry:

Typ stěrače Strana Rozměr
Přední Řidič 22 palců (560 mm)
Přední Spolujezdec 19‌ palců (480 mm)
Zadní 10 ⁢palců⁤ (250 mm)

**Tip:** Při nákupu stěračů vždy⁢ ověřte, zda ‌jsou kompatibilní s vaším modelem vozidla, obzvláště pokud jde o uchycení, které může‍ být různé podle výrobce ​stěračů.

Výběr ‍správných‌ stěračů pro‌ přední okno

Výběr správných ​stěračů ⁣pro přední okno

Abyste ​našli správnou ⁢velikost stěračů‌ pro váš Ford Focus ⁢z roku 2005, ​je důležité věnovat pozornost několika ⁤klíčovým parametrům. **Přední stěrače**, ⁣které jsou správně rozměrově vybrané, zajistí optimální viditelnost za ​každého ⁢počasí a minimalizují‍ riziko poškození předního‍ okna.

 • Rozměry ‌stěračů: Pro většinu modelů⁣ Ford​ Focus 2005⁤ je⁢ doporučená velikost ​předních ⁣stěračů⁢ 20 palců ⁤(510 mm) pro řidičovu stranu a 19 palců ⁤(483 mm) ⁤pro spolujezdcovu stranu.
 • Typ uchycení: Ujistěte se,‍ že stěrače mají‌ správný typ uchycení.⁤ Nejčastější typy jsou ⁢háčkové (hook), bajonetové (bayonet) a ⁣pin lock⁣ (kolíčkové). Ford Focus 2005 obvykle používá **háčkové⁢ uchycení**.
 • Materiál⁣ a provedení: Investujete-li⁢ do vysoce kvalitních stěračů s grafitovou ⁣povrchovou úpravou nebo⁤ stěračů‌ hybridních, osvědčí ⁢se lépe v ​náročných povětrnostních podmínkách.

Strana Velikost (palce) Typ⁤ uchycení
Řidičova 20 Háček
Spolujezdcova 19 Háček

Stěrače pro zadní sklo: Rozměry ⁢a typy

Stěrače pro zadní sklo: Rozměry a⁣ typy

Výběr⁣ správných stěračů​ pro‍ zadní sklo vašeho Fordu Focus 2005 je klíčový pro ‌zajištění‌ optimální‍ viditelnosti⁤ a bezpečnosti jízdy. ‍**Stěrače pro zadní sklo** se⁣ liší ‍v rozměrech a typech, což může někdy ztěžovat⁢ nalezení‌ toho správného modelu.

Nejběžnější rozměry zadních stěračů pro⁢ tento​ model jsou 11 až 12 ⁢palců. Při ‌výběru⁤ se ⁣zaměřte na následující aspekty:

 • **Materiál lišty®**: Mnohé ⁣modely obsahují kvalitní gumu nebo silikon,‍ které poskytují hladký a tichý ‍pohyb.
 • **Typ uchycení®**: Existují různé⁤ mechanismy, jako je „háček“​ nebo „boční⁤ pin“, důležité ⁢je zkontrolovat‌ kompatibilitu s vaším vozem.

Rozměr stěrače Typ uchycení Materiál
11 palců Háček Guma
12 palců Boční ​pin Silikon

Správná‍ volba stěračů nejen prodlouží jejich životnost, ale‌ také ‍zajistí čisté a čiré ​sklo po celý ​rok.

Materiály a technologie stěračů

Materiály a technologie⁤ stěračů

Stěrače ​jsou​ klíčovým prvkem bezpečnosti​ vašeho Fordu Focus​ 2005, a⁤ proto je důležité vybrat správné ​materiály a technologie. Na trhu‍ dnes najdete několik⁢ různých typů stěračů a‌ každý má⁤ své výhody ‌pro různé podmínky a nároky na použití.

 • Tradiční gumové‌ stěrače: Jsou ⁢ekonomickou volbou ‌a nabízí solidní výkon‍ za dobrého počasí. Nicméně, jejich životnost bývá kratší, zejména při vystavení extrémním‍ teplotám.
 • Hybridní stěrače: Kombinují výhody obou typů ⁤– gumových a bezramenových.‌ Jsou odolné a ​pružné, což je činí velmi univerzálními.
 • Silikonové ⁢stěrače: Jsou dražší, ale oproti gumovým nabízí několikanásobně delší životnost. Silikon také lépe odolává teplotním ⁣změnám a ​UV záření.

Typ stěračů Výhody Nevýhody
Gumové Dostupná cena,⁢ solidní ​výkon Kratší životnost
Hybridní Kombinace výhod ‍gumových a ⁣bezramenových Vyšší cena‍ oproti gumovým
Silikonové Dlouhá životnost, odolnost vůči UV ⁣a teplotám Vyšší cena

Výběrem správných materiálů a technologie⁤ stěračů‌ můžete významně přispět k bezpečnosti a pohodlí při jízdě, ať ​už prší či sněží.⁢ Vaše‌ investice do‍ kvalitních ⁢stěračů ⁤se vám vrátí v podobě lepší viditelnosti a delší životnosti.

Tipy ‍pro ⁤efektivní instalaci

Tipy ​pro efektivní instalaci

Při instalaci nových⁣ stěračů na‌ váš Ford Focus 2005 ⁤je důležité dodržovat několik základních tipů, aby byla instalace co možná nejefektivnější:

 • Pečlivě si‌ přečtěte návod:‍ Každý výrobce ‍může mít své specifické pokyny pro instalaci stěračů.​ Před ⁣zahájením ‌práce si ⁢důkladně prostudujte přiložený návod, ⁤abyste se vyhnuli chybám.
 • Připravte si ⁣všechny‌ potřebné nástroje: Ujistěte se, ‌že máte k dispozici‍ šroubovák, hadřík na čištění a případně i mazivo, pokud ‌výrobce doporučuje jeho použití.
 • Očistěte povrch čelního skla: ⁤Před‍ instalací nových ‌stěračů pečlivě⁢ očistěte povrch čelního⁣ skla. ⁤Tím‍ zajistíte lepší ​přilnavost a prodloužíte životnost​ stěračů.

Tabulka ⁤níže‍ znázorňuje doporučené velikosti stěračů pro váš Ford Focus 2005:

Typ ⁢stěrače Doporučená velikost
Levá strana 22″ (55 cm)
Pravá⁣ strana 19″ (48 cm)
Zadní ⁤stěrač 15″‌ (38 cm)

Údržba a životnost stěračů

Údržba a životnost stěračů

Péče o stěrače je ⁢klíčová​ pro ‌jejich optimální funkčnost⁢ a dlouhou životnost. Pravidelná údržba ‍zahrnuje ⁢několik jednoduchých kroků, ‌které by měly být součástí běžné ​údržby ​vašeho‍ vozidla. Začněte ⁤tím, že ⁣pravidelně **kontrolujete a ⁤čistíte** gumové lišty stěračů.⁤ Nahromaděná ​špína⁤ a prach mohou způsobit⁢ jejich‍ opotřebení a zhoršit jejich účinnost.

Pro ⁢zachování jejich dobrého stavu doporučujeme:

 • **Mějte auto čisté** – Pravidelné mytí vašeho ⁢vozu pomůže minimalizovat hromadění nečistot na stěračích.
 • **Zvedejte⁣ stěrače** v ‍zimě – Pokud necháváte auto venku přes noc, ‍zvednutí⁣ stěračů‌ zabrání jejich přimrzání k čelnímu ⁢sklu.
 • **Pravidelná výměna** – Obecně ​se⁤ doporučuje měnit stěrače každých⁢ 6 – 12 měsíců, dle‍ frekvence použití a podmínek.

Pravidelná kontrola ⁢**těsnění oken** může také⁣ pomoci ‌prodloužit životnost stěračů, protože dobře fungující těsnění ​zabraňuje‍ vnikání ⁤nečistot a vody pod ⁣stěrače.⁤ Níže uvedený tabulka shrnuje ‍průměrné intervaly údržby ‍stěračů‌ a další související činnosti.

Údržbová ‍činnost Interval
Čištění⁤ gumových lišt Každé 2 měsíce
Kontrola ⁢těsnění⁣ oken Každé​ 6 měsíců
Výměna stěračů Každých 6 – 12 měsíců

Závěrečné poznámky

Na ⁣závěr je důležité zdůraznit, že správná volba ⁤stěračů pro ⁣váš Ford Focus​ 2005 nejen‌ zvýší vaši​ bezpečnost na cestách, ‍ale také prodlouží životnost čelního ⁢skla a zlepší vaši jízdní ⁤zkušenost. Při ⁤výběru dbejte na ⁣správnou velikost a typ stěračů a nezapomeňte‌ je pravidelně vyměňovat ‍podle doporučení výrobce. ​Prozkoumejte možnosti na trhu, ​nezapomeňte na kvalitní značky​ a⁣ investujte do⁢ stěračů, které vám poskytnou nejlepší výkon.⁤ Vaše bezpečnost ‌a komfort⁤ při jízdě⁣ stojí za ⁢tu trochu péče⁤ a ⁢pozornosti.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *